Próchnica rządzi. Ale nie wszędzie

15 lipca 2019

Krystyna Mancewicz

15 lipca 2019

Statystyczny polski sześciolatek ma ponad 5 zębów zaatakowanych próchnicą, a tylko jeden ząb  wyleczony. Stawia to nas w jednym szeregu z Białorusią, Litwą, Łotwą, Ukrainą. Sytuacja wygląda lepiej nawet w takich krajach jak Uganda i RPA.

DLACZEGO W POLSCE JEST TAKI PROBLEM Z PRÓCHNICĄ?

– brak programów profilaktycznych

– brak gabinetów w szkołach – gdzie byłyby regularne wizyty, zabiegi fluoryzacji

– koszyk świadczeń stomatologicznych refundowany z NFZ jest bardzo ograniczony

Formalnie mamy prawo do szerokiego wachlarza usług  stomatologicznych. Mogą je świadczyć także niepubliczne praktyki prywatne, ale kontrakty z NFZ ma mniej niż 25%  gabinetów stomatologicznych – refundacja w bardzo niewielkim stopniu pokrywa zapotrzebowanie. Niektóre świadczenia profilaktyczne dla dzieci finansuje NFZ – ale brak jest  koordynacji krajowej.

Z braku środków w systemie publicznym – leczenie stomatologiczne jest dostępne w praktyce tylko prywatnie. Opłaty nie są regulowane nawet ramowo. Brakuje standardów i ogólnych wytycznych praktyki stomatologicznej, więc jakość świadczeń gwarantowanych jest stosunkowo niska.

O poziomie opieki stomatologicznej w Polsce mówią następujące wskaźniki

  • Wskaźnik PUW (liczba zębów z próchnicą u dwunastolatka) ok. 5
  • odsetek osób starszych bez uzębienia – 44%
  • liczba dentystów na 100 tys. mieszkańców – 34 (to akurat wcale nie jest mało)

 

WIELKA BRYTANIA SOBIE PORADZIŁA

Kilka dekad temu – stan zdrowia jamy ustnej przeciętnego Brytyjczyka był bardzo zły. Teraz Wielka Brytania mieści się w w pierwszej piątce krajów. Jak to osiągnięto? Podobnie jak w innych europejskich krajach, dentyści – to prywatne praktyki – wykonują usługi na kontraktach z publicznym płatnikiem.

Powszechne programy promujące:

  • racjonalna dieta
  • ograniczenie cukru
  • higiena jamy ustnej
  • profilaktyka – fluoryzacja
  • walka z nikotynizmem i alkoholizmem.

 

WZOREM OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ DZIECI JEST SZWECJA

W Szwecji na opiekę stomatologiczną dzieci przeznacza się 50% środków przeznaczonych na stomatologię ogółem.

4 przeglądy w roku – wykonywane najczęściej przez higienistki lub  asystentki stomatologiczne.

Pierwsza  wizyta – przed 2 rokiem życia, żeby znaleźć te  dzieci, które należą do grup bardziej zagrożonych próchnicą. Informacja na ten temat jest przekazywana  pediatrze. Rozpoczyna się współpraca pediatry i stomatologa.

Pod względem zdrowia jamy ustnej szwedzki system opieki zdrowotnej wyróżnia  trzy grupy dzieci:

1 – dzieci zdrowe

2 – dzieci z próchnicą początkową

3 – dzieci z próchnicą aktywną

 

Standardowy przegląd stomatologiczny odbywa się w wieku 3 lat. Jest to sympatyczne spotkanie Małego Pacjenta z lekarzem  dentystą. Dziecko otrzymuje prezenty. Lekarz opowiada i pokazuje, jak należy dbać o zęby, dlaczego słodyczy nie lubią zęby, dlaczego należy pić wodę.. Dodatkowo trzylatkom robi się zdjęcia zgryzowe  (i powtarza co roku, aby nie dopuścić do zaniedbania  oraz ewentualnych wad zgryzowych)

Dziecko zdrowe w 4  roku życia  przegląd stomatologiczny 2 razy w roku. Dzieci z grup zwiększonego ryzyka częściej.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW W SZWECJI

Oczywiście nikt nie zastąpi rodziców, których rola jest nie do przecenienia. Wywiązywanie się z rodzicielskich obowiązków w Szwecji egzekwuje się dość zdecydowanie. W przypadku nieobecności na planowej wizycie rodzic karany jest grzywną. W przypadku nieobecności na czterech wizytach powiadamiana jest placówka pomocy społecznej.

 

BEZBOLESNE LECZENIE ZĘBÓW DZIECI

Jeśli chodzi o zabiegi dentystyczne w przypadku dziec,i muszą być absolutnie bezbolesne! Aby gabinet stomatologiczny i dentysta kojarzył się dziecku dobrze. W razie potrzeby stosowane są zaawansowane systemy znieczuleń, gaz rozweselający, heal ozon i bezbolesne leczenie laserem.

Dlaczego warto wprowadzić podobną opiekę stomatologiczną w Polsce? Bo to się opłaca, nie da się oszczędzić na zdrowiu. Nieleczona próchnica prowadzi do powikłań, których leczenie pochłania znaczne środki publiczne.

O autorze

Krystyna Mancewicz

Od dziewięciu lat prowadzę własną wymarzoną klinikę stomatologiczną Artodonto. Zapewniam moim pacjentom pełną opiekę dentystyczną na najwyższym światowym poziomie. Możliwe jest to dzięki zgranemu zespołowi lekarzy i asystentek oraz perfekcyjnemu opanowaniu ultranowoczesnych technologii, które nie byłoby możliwe bez ciągłego dokształcania się. Sprzęt to nie wszystko. Przede wszystkim trzeba chcieć i umieć korzystać z niego dla dobra pacjenta.

Kontakt

Klinika Stomatologiczna Artodonto.

00-193 Warszawa Śródmieście

ul. Stawki 4a i Stawki 6