Sterowana regeneracja kości

straumann5

Czemu służy sterowana regeneracja kości w stomatologii?

Zanik tkanki kostnej to naturalny proces, do jakiego w obrębie kości szczęki lub żuchwy dochodzi najczęściej po ekstrakcji zęba lub na skutek zapalenia przyzębia. Współcześnie możliwa stała odbudowa podłoża kostnego. Dokonuje się jej wówczas, gdy:

  • zaniki kostne u pacjenta grożą utratą jego własnych zębów,
  • planowany jest zabieg implantacji zębów (implant potrzebuje solidnego oparcia w strukturze kości).

Na czym polega regeneracja kości z użyciem biomateriału?

Jednym zabiegów wykonywanych przez chirurga stomatologa w Warszawie w klinice Artodonto jest sterowana regeneracja kości z wykorzystaniem szwajcarskiego preparatu kościotwórczego BIO-OSS, pozyskiwanego z kości specjalnej odmiany bydła (o wysokiej biozgodności z tkanką kostną człowieka). BIO-OSS aplikuje się w miejsce planowanej odbudowy kości. Tworzy tam swego rodzaju rusztowanie dla regenerującej się tkanki, stymuluje proces jej wzrostu, poprawę gęstości. Z czasem preparat ulega rozkładowi.

Czy sterowana regeneracja kości jest bezpieczna?

Wszczepienie preparatu BIO-OSS to nieinwazyjny zabieg mikrochirurgiczny, który odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Procedura ta jest całkowicie bezpieczna i nie ma niepożądanych skutków ubocznych. Po zabiegu przez kilka dni utrzymywać się mogą nieznaczne dolegliwości, które można uśmierzyć z pomocą dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych. Implantacja zębów staje się możliwa po kilku miesiącach procesu odbudowy.

Zabieg periodontologicznyEmdogain

Kontakt

Klinika Stomatologiczna Artodonto.

00-193 Warszawa Śródmieście

ul. Stawki 4a i Stawki 6