Operacyjne usuwanie zębów

 Operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych

Jest to zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu zęba,który nie jest widoczny w jamie ustnej.Najczęściej są to tzw.  zęby mądrości (ósemki), kły w szczęce oraz zęby nadliczbowe. Operacyjne usuniecie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym, wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz specjalizacji, gdyż nie każdy lekarz to potrafi.

Wskazania:

  • leczenie ortodontyczne
  • przygotowanie do leczenia protetycznego
  • wewnątrz kostne torbiele
  • ucisk na zęby sąsiednie
  • resorpcje korzeni sąsiednich korzenie

Powikłania:

  • uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego
  • perforacja zatoki szczękowej
  • powstanie przetoki ustno-nosowej
  • uszkodzenie koron i korzeni zębów sąsiednich

Po usunięciu zęba zatrzymanego często spotykamy się z ubytkiem kości. W tych przypadkach  wskazane jest uzupełnienie ubytku kostnego za pomocą preparatów kościozastępczych. Unikamy w ten sposób dużego zaniku kostnego,rozchwiania zębów sąsiednich. I odtwarzamy prawidłowe relacje.

Kontakt

Klinika Stomatologiczna Artodonto.

00-193 Warszawa Śródmieście

ul. Stawki 4a i Stawki 6