Ortodoncja to nauka zajmująca się nieprawidłowościami zębowymi w szerokim tego słowa znaczeniu. Ma na celu zapobieganie nieprawidłowościom narządu żucia oraz leczenie zaburzeń w zakresie układu twarzowo-szczękowo-zębowego.

Leczenie ortodontyczne – z jakich etapów się składa i na czym polega?

I wizyta – konsultacja ortodontyczna

Jest to przede wszystkim rozmowa lekarza ortodonty z Pacjentem. Wywiad lekarski i badanie kliniczne służą wstępnemu rozpoznaniu. Podczas tej wizyty przeważnie wykonujemy cyfrową fotografię twarzy pacjenta oraz zdjęcia rentegenowskie – panoramiczne i cefalometryczne, a także pobieramy wycisk lub skan uzębienia. Na ich podstawie będzie możliwe określenie dokładnego planu leczenia.

II wizyta

Na podstawie zebranej dokumentacji lekarz ortodonta omawia z Pacjentem plan leczenia. Przedstawia szczegółowo wszystkie etapy leczenia. Jeżeli Pacjent wyrazi zgodę, przystępujemy do właściwego leczenia ortodontycznego czyli założenia aparatu.

III wizyta – założenie aparatu ortodontycznego

W zależności od planu leczenia zakładany jest aparat na 1 lub 2 łuki zębowe. Zamki są przyklejane do wargowej lub policzkowej powierzchni zębów. Następnie jest wprowadzany do zamków odpowiedni łuk metalowy oraz ligatury.
Lekarz udziela dokładnych informacji, dotyczących samego aparatu ortodontycznego, higieny jamy ustnej i sposobu odżywiania. Pacjent otrzymuje także ulotkę informacyjną oraz jest umawiany na kolejną wizytę.

IV wizyta i następne

Kolejne wizyty odbywają się co 4 – 8 tygodni (w zależności od zaleceń lekarza). Podczas wizyt odbywa się stopniowa aktywacja aparatu ortodontycznego, sukcesywna wymiana łuków i ligatur. Bardzo ważne jest regularne stawianie się na wizytach przewidzianych planem leczenia. W przeciwnym wypadku czas leczenia się wydłuża i zwiększa się ryzyko wystąpienia powikłań.
Sukces leczenia ortodontycznego w znacznym stopniu zależy od współpracy Pacjenta z lekarzem ortodontą i bezwzględnego wypełniania zaleceń lekarskich. Na niektórych etapach leczenia ortodontycznego jest konieczne aktywne uczestnictwo Pacjenta – noszenie wyciągów międzyszczękowych i międzyzębowych, masek twarzowych, aparatów retencyjnych. Bez zaangażowania Pacjenta proces leczenia może być spowolniony a końcowy efekt niezadowalający.

Zdjęcie aparatu ortodontycznego  – najbardziej oczekiwana wizyta 🙂

Po zdjęciu zamków i pierścieni z powierzchni zębów usuwany jest klej, zęby są polerowane, a na koniec zakładany jest aparat retencyjny.

Retencja jest to bardzo ważny etap leczenia ortodontycznego. Nie można go zaniedbać ani zlekceważyć, gdyż istnieje tendencja do powrotu wady zgryzu. Aparat retencyjny stabilizuje wynik leczenia. Nie pozwala na cofnięcie zębów do pozycji sprzed leczenia. Rodzaj aparatu retencyjnego zależy od indywidualnych warunków Pacjenta.

Istnieją dwa typy aparatów retencyjnych: stałe i ruchome.

Retajner ruchomy jest często lepszy (np. przy korekcie zgryzów krzyżowych, głębokich).

Wybór aparatu zależy od pierwotnej wady zgryzu oraz preferencji Pacjenta.

Może to być płytka retencyjna podobna do aparatu ruchomego lub transparentna szyna nakładkowa, którą Pacjent zakłada na zęby. Czas leczenia retencyjnego jest uzależniony od wady zgryzu i ustalany indywidualnie.