header_diagno_dentLaser diagnostyczny służy do wykrywania  zmian próchnicowych. Urządzenie to bazuje na różnicy we fluorescencji zdrowej i chorej tkanki zęba. Chorobowo zmieniona tkanka zęba jest  naświetlona światłem o odpowiedniej długości fali. To światło emituje promieniowanie fluorescencyjne, które jest wychwytywane i analizowane. Wyniki pomiarów są wyświetlane na ekranie i podawane poprzez sygnał akustyczny.

IMG_2243-3

Laserowe usuwanie próchnicy jest całkowicie bezbolesne i praktycznie  eliminuje zgłębnik. Jest wysoce skuteczne, pozwala na różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych oraz  kontrolę szczelności brzeżnej wypełnień. Ubytek możemy pokazać pacjentowi dzięki wykorzystaniu KAMERY WEWNĄTRZUSTNEJ, która jest połączona z systemem multimedialnym. Magazynowanie, przetwarzanie oraz  prezentacja informacji następuje  szybko i wygodnie.

Zobacz nowoczesne metody wykorzystywane w naszej klinice: