Artodonto14Jest to leczenie endodontyczne zęba, którego światło kanału jest zamknięte.
Przyczyną zamknięcia światła kanału (obliteracji)  są złogi wapniowe, które odkładają się w świetle  kanału oraz nieprawidłowe leczenie kanałowe, wykonane kilka lub kilkanaście lat temu.
Leczenie polega na udrożnieniu kanału za pomocą narzędzi endodontycznych, najlepsze efekty uzyskujemy przy użyciu mikroskopu, który dzięki znacznemu powiększeniu ułatwia przeprowadzenie leczenia.

Po całkowitym opracowaniu kanału następuje jego wypełnienie materiałem wypełniającym.
Następnym etapem jest odbudowa protetyczna : wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej.

Zobliterowany kanał