straumann5Sterowana regeneracja kości

Niedostateczna ilość tkanki kostnej w miejscu przewidywanym do zabiegu implantacji jest najczęstszą barierą w stosowaniu implantów. Zabieg sterowanej regeneracji tkanek pozwala na wytworzenie nowej  tkanki  kostnej. Ta technika jest oparta na regeneracji struktur przyzębia za pomocą specjalnego materiału BIO-OSS. Komórkom nabłonkowym, które nie są w stanie odbudować nowej tkanki kostnej, nie pozwala się wnikać do gojącej się rany. Specjalna błona jest barierą fizyczną, która nie dopuszcza do przemieszczania się w kierunku rany komórek nabłonkowych i komórek powstających z tkanki łącznej.

Specjalna membrana z maleńkimi otworami sprawia, że mamy możliwość sterowania rozwojem komórek powstających z tkanki kostnej, które   pobudzają wytwarzanie kości. Uzyskujemy całkowitą regenerację uszkodzonej kości.

4445