W celu polepszenia jakości pola protetycznego, na którym będzie się opierać uzupełnienie protetyczne na implantach, u pacjentów z zaawansowanym zanikiem kości bezzębnej żuchwy lub szczęki stosuje się kilka metod leczenia chirurgicznego. Jedną z bardziej istotnych metod leczenia jest zabieg sinus lift.

 

– sinus lift czyli  podniesienie dna zatoki szczękowe j- zatoka szczękowa stanowi dobrą lokalizację do regeneracji kości z przewidywalnym skutkiem terapeutycznym. Kształt zatoki szczękowej, będącej w zasadzie jamą kostną z czterema ścianami, predysponuje do regeneracji kości.Zabieg chirurgiczny polega na  odwarstwieniu błony śluzowej od dna i ścianek zatoki. Błona śluzowa jest następnie równomiernie unoszona,a  biomateriał augmentacyjny jest równomiernie aplikowany w obrębie utworzonej przestrzeni. Rana jest zamykana z zastosowaniem membrany, a płat śluzówkowo- okostnowy zostaje zreponowany. Następuje szczelne zszycie brzegów rany.

sinus lift– postępowanie jednoetapowe razem z wszczepieniem implantów

 

sinus-lift

Zalety:

– skrócony czas leczenia dzięki równoczesnemu wszczepieniu implantów i wykonaniu augmenatcji  (zostaje wyeliminowana faza gojenia kości)

– ograniczona liczba zabiegów chirurgicznych, dzięki równoczesnemu wszczepieniu implantów i augmentacji kości (odpada konieczność wykonania dodatkowego zabiegu związanego z implantacją)

WARUNEK: Obecność wystarczającej ilości kości – podłoża kostnego w celu zapewnienia dobrej stabilizacji pierwotnej. Wysokość tkanki kostnej wynosząca 7mm jest uważana za wystarczającą.