O mnie

Bernard Zadrożny

Ukończył studia na Wydziale lekarskim oddziału stomatologicznego Akademii Medycznej w Warszawie.  Od 1999 roku zajmuje się czynnie implantologią stomatologiczną i protetyką. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.
Regularnie zdobywa wiedzę i rozwija zawodowe umiejętności, uczestnicząc w licznych konferencjach i kursach w Polsce oraz za granicą, m.in. w Szwecji, w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych.Należy do wąskiej grupy absolwentów elitarnych studiów implantologicznych na Uniwersytecie we Frankfurcie, gdzie w 2011 roku ukończył 2-letni program Master of Oral Implantology, stanowiący w dziedzinie europejskiej implantologii odpowiednik biznesowych studiów MBA na Harwardzie.