Nowoczesne metody leczenia próchnicy

Ubytki niepróchnicowego pochodzenia
Zmiany próchnicowe są często niewidoczne gołym okiem. Rozwijają się miejscach trudno dostępnych i często dopiero ból uświadamia nam, że coś jest nie tak. Ponadto badanie zgłębnikiem jest nieprzyjemne i raczej mało efektywne. Mówi nam i to nie zawsze, że ubytek istnieje, ale jak duży, to już nie.

Z punktu widzenia Pacjenta najlepsze leczenie to takie, w którym można zrezygnować ze znieczulenia, borowania i wypełniania ubytku. Leczenie, które odbywa się drogą naturalną. Ozon skutecznie redukuje liczbę mikroorganizmów w ubytkach próchnicowych. Terapia HealOzonem polega na kontrolowanym wykorzystaniu utleniającego działania ozonu czyli tlenu trójcząsteczkowego, który eliminuje bakterie powodujące próchnicę. Zasada działania jest bardzo prosta. HealOzon pobiera z powietrza tlen, przetwarza go w ozon, który jest podawany rękawem na chory ząb. Ząb jest otoczony specjalnym kapturkiem silikonowym, który ma zapewnić całkowitą izolację leczonego zęba od otoczenia. Po okresie 10-40 sekund działania ozonu na chorą tkankę, gaz zostaje wypompowany przez rękaw do urządzenia i po przejściu przez filtr dezaktywujący, trafia z powrotem do otoczenia w postaci tlenu. Zostało udowodnione, że 10- sekundowe zastosowanie ozonu w przypadku próchnicy korzeniowej eliminuje 99% wszystkich bakterii. Ubytki próchnicowe zawierają do 90% kwasotwórczych bakterii, które produkują kwasy organiczne wpływające na demineralizację tkanek zęba. Ten proces powoduje powiększenie ubytku w zębie. Próchnica jest procesem dynamicznym, podczas którego proces demineralizacji i remineralizacji następuje po sobie kilka razy w ciągu dnia. Ozon powoduje przewagę procesu remineralizacji, czyli odbudowy. Główne zastosowanie ozonu to próchnica szczelinowa, która ogranicza się do szkliwa, lub dopiero co zaczęła obejmować zębinę. Próchnica korzenia oraz otwarte ubytki, przez które ozon może przeniknąć, dzięki remineralizacji nie zachodzi konieczność usuwania zainfekowanej zębiny poprzez borowanie i wypełnianie ubytku. Im większy bowiem ubytek, tym bardziej problematyczne są materiały do jego wypełnienia.

Mikroskop endodontycznyInną skuteczną metodą leczenia bezbolesnego jest terapia laserowa. Kiedy ubytek w zębie jest na tyle duży, że nie możemy zastosować HealOzonu, mamy do dyspozycji oprócz tradycyjnej metody także  laser. Jest to niezwykle precyzyjne urządzenie, dające się zaprogramować tak, że usuwa tylko zmienioną chorobowo tkankę bez ryzyka uszkodzenia zdrowych tkanek zęba. Długość fali lasera jest dobrana do wycinania biologicznych tkanek, jako że one zawierają głównie wodę. To właśnie woda zawarta w tkankach umożliwia proces odcinania absorbując promieniowanie i pozwala na sprawne usuwanie chorej tkanki zęba, tylko przy minimalnej energii impulsu.  Obszar działania wiązki laserowej jest bardzo mały, więc efekt działania lasera jest ograniczony do bardzo małej powierzchni i minimalizuje rozgrzewanie okolicznych tkanek. Czas działania impulsu jest tak krótki, że niemożliwe jest osiągnięcie progu nerwowej reakcji bólowej. Nie istnieje więc potrzeba znieczulenia przed zabiegiem. Laser pracuje bezkontaktowo, czyli bez wibracji, nie drażni więc włókien nerwowych miazgi i nie powoduje martwicy.
Reasumując zarówno Laser, jak i HealOzon jest urządzeniem bardzo bezpiecznym, przeznaczonym do częstych i wyczerpujących zabiegów dentystycznych. Łączy w sobie delikatność, skuteczność i minimalizuje ból w trakcie i po zabiegu.

Kontakt

Klinika Stomatologiczna Artodonto.

00-193 Warszawa Śródmieście

ul. Stawki 4a i Stawki 6