Gdy coś zgrzyta, czyli jak nie zjeść własnych zębów…

Warto regularnie chodzić do dentysty, bo jak każdy lekarz może zdiagnozować zagrożenie i w porę ostrzec przed poważniejszymi problemami zdrowotnymi. Dobry dentysta zauważy pierwsze objawy bruksizmu nawet wtedy, gdy pacjent jeszcze nie ma świadomości, że coś jest nie tak. Niniejszy artykuł na temat bruksizmu szczególnie polecamy osobom żyjącym z powodów zawodowych lub osobistych w dużym napięciu emocjonalnym, o co nie jest tak trudno przy współczesnym tempie życia.

CO TO JEST BRUKSIZM?

Bruksizm jest ogólną nazwą chorobliwego tarcia zębami. Jest to powtarzająca się aktywność mięśni w ciągu nocy, a czasami także w dzień, której efektem jest zgrzytanie, zaciskanie, tarcie, stukanie, ruchy boczne żuchwy, napinanie mięśni. W wyniku tych nadmiernych ruchów dochodzi do starcia zębów, bolesności mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych, nadmiernego rozrostu mięśni żwaczy czyli hipertrofii mięśni.
Dzieci „zgrzytają” tylko w nocy, dorośli natomiast mogą mieć skłonność do bruksizmu wynikającą z napięcia nerwowego w ciągu dnia, inni przejawiają tę aktywność w czasie snu. Może też występować połączenie obu tych form.  Już Hipokrates stwierdził, że „starcie zębów odzwierciedla zamęt duszy” i to uzmysławia nam szeroki zakres problemów, który wykracza daleko poza ramy stomatologii. Bruksizm jest także nazywany wentylem stresu.