Laser erbowo-yagowy Warszawa
Kiedy ubytek w zębie jest na tyle duży, że nie możemy zastosować HealOzonu, mamy do dyspozycji oprócz tradycyjnej metody także lasery. Laser erbowo-yagowy to niezwykle precyzyjne urządzenie, dające się zaprogramować tak, że usuwa tylko zmienioną chorobowo tkankę bez ryzyka uszkodzenia zdrowych tkanek. Długość fali lasera jest odpowiednio dobrana. Dzięki temu możemy pracować w obrębie szkliwa jak  i zębiny. Woda zawarta w tkankach umożliwia proces odcinania absorbując promieniowanie i pozwala na sprawne usuwanie tkanek przy minimalnej energii impulsu. Ten krótki impuls jest odpowiedzialny za jak najmniej szkodliwe działanie na tkanki okoliczne. Obszar działania wiązki laserowej jest bardzo mały, więc efekt działania jest ograniczony do bardzo małej powierzchni i minimalizuje ryzyko  rozgrzewania okolicznych tkanek zęba. Czas działania impulsu jest tak krótki, ze niemożliwe jest osiągnięcie progu nerwowej reakcji bólowej. Nie istnieje więc potrzeba znieczulenia przed zabiegiem. Laser pracuje bezkontaktowo, czyli bez wibracji, nie drażni  włókien nerwowych miazgi i nie powoduje martwicy.

Czy zabiegi wykonywane laserem niosą ze sobą ryzyko uszkodzenia tkanek okolicznych lub kodu genetycznego?

W zasadzie nie, obszar działania wiązki laserowej jest bardzo mały, czyli efekt działania jest ograniczony do bardzo małej powierzchni, co minimalizuje ryzyko rozgrzewania okolicznych tkanek. Laser nie uszkadza kodu genetycznego, gdyż maksima absorpcji DNA leżą w zakresie promieniowania UV, podczas gdy promieniowanie długości fali 2,94µm jest promieniowanie z zakresu dalekiej podczerwieni. Przeciwskazania do leczenia laserem są zgodne z dzisiejszymi standardami wiedzy medycznej. Laserem nie powinni być leczeni Pacjenci wrażliwi na światło. Fotodermatozy, ciężkie schorzenia układu krwiotwórczego, hemofilia, białaczka, to w tych przypadkach należy rozważyć inne metody leczenia.  Laser jest urządzeniem bardzo bezpiecznym, przeznaczonym do częstych i wyczerpujących zabiegów dentystycznych. Łączy w sobie delikatność, skuteczność i minimalizuje ból w trakcie i po zabiegu.