IMG_2246Dekortykacja (RPE)

Zabieg chirurgiczny, który ma za zadanie  rozszczepić kości szczęki. Przeprowadzany jest  u osób dorosłych.

Wskazania:

– zgryz krzyżowy,

– stłoczenia zębów w szczęce,

– podniebienie wysoko wysklepione, tzw. gotyckie.

 

W okresie  dojrzewania wzrost szczęki można monitorować poprzez  leczenie ortodontyczne. Potem następuje trwały zrost i konieczny jest zabieg operacyjny oraz leczenie ortodontyczne, ktore  umożliwi rozszerzenie szczęki.

 

Wskazania:

– dysproporcja między szczeką i żuchwą w wymiarze poprzecznym powyżej 5mm,

– zawężona szczęka,

– recesje dziąseł w okolicach zębów bocznych w przypadku stłoczeń zębowych,

– dotychczasowe niepowodzenia leczenia ortodontycznego .