Ukończyła studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Od początku swojej drogi zawodowej specjalizuje się w stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyce.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.
Większość czasu poświęca na doskonaleniu nowoczesnych metod leczenia, uczestnicząc w licznych kursach.
Szczególny nacisk kładzie na mało inwazyjne techniki leczenia, pozwalające zachować jak najwięcej tkanek zęba.
Dlatego większość prac wykonuje przy użyciu mikroskopu.
Komfort i dobre samopoczucie pacjenta to dla niej priorytet.
Doskonale spełnia się również w pracy z najmłodszymi pacjentami.