Magdalena Kogut

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2022 roku rezydentka chirurgii szczękowo-twarzowej na Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. W Artodonto wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej.