IMG_2252Zmiany próchnicowe są często niewidoczne gołym okiem.

Rozwijają się miejscach trudno dostępnych i często dopiero ból uświadamia nam, że coś jest nie tak. Ponadto badanie zgłębnikiem jest nieprzyjemne i raczej mało efektywne. Mówi nam i to nie zawsze, że ubytek istnieje, ale jak duży, to już nie. Laser pozwala na niezwykle skuteczną i precyzyjną ocenę diagnostyczną i co za tym idzie prawidłowy wybór terapii. Laser diagnostyczny służy do wykrywania początkowych zmian patologicznych. Urządzenie to bazuje na różnicy we fluorescencji tkanki zdrowej i chorej. Chorobowo zmieniona tkanka zęba naświetlona światłem o odpowiedniej długości fali  emituje promieniowanie fluorescencyjne, które jest wychwytywane i analizowane przez to urządzenie. Wyniki pomiarów są wyświetlane na ekranie oraz podawane przez sygnał akustyczny. Badanie laserem diagnostycznym  jest całkowicie bezbolesne, nie ingeruje w głębokie warstwy tkanki zęba, eliminuje zgłębnik i nieprzyjemne drapanie powierzchni zęba. Jest wysoce skuteczne i  pozwala na wykrycie jak najmniejszych ubytków, np. ognisk demineralizacji, próchnicy w fazie początkowej. Nie uszkadza tkanek zęba, pozwala na różnicowanie zmian odwracalnych od nieodwracalnych, kontrolę szczelności brzeżnej wypełnień.

Zalety badania laserem diagnostycznym

Jest to szybkie, czytelne podawanie w formie cyfrowej badanie, które pozwala na prawidłowy wybór terapii. Jeśli chcemy z kolei Pacjentowi pokazać ubytek, wykorzystujemy kamerę wewnątrzustną połączoną z systemem multimedialnym, który pozwala nam na magazynowanie i przetwarzanie oraz prezentację informacji w sposób wygodny i szybki. Pacjent ma dosłownie wgląd w procedurę zabiegu, od zapoznania się ze stanem faktycznym swojego uzębienia przed leczeniem, a skończywszy na ostatecznym wyniku terapii. Najnowsza technologia diagnostyczna eliminuje w bardzo dużym stopniu możliwość pomyłki. A to jest przecież najważniejsze.