Staw skroniowo-żuchowowy jest to obszar, w którym występuje kontakt żuchwy z kością skroniową czaszki. To najbardziej skomplikowany staw ludzkiego organizmu. Składa się z głowy żuchwy, dopasowanego do niego dołu żuchwowego kości skroniowej oraz krążka stawowego, dzięki czemu możliwe są skomplikowane ruchy. Staw skroniowo-żuchwowy jest dzięki temu stawem złożonym i może być podzielony na dwa niezależne systemy.

I. Głowa żuchwy i krążek stawowy tworzą tzw. dolne piętro stawu odpowiedzialne za ruch rotacyjny ssż. Jest to tzw. dolne piętro stawu.

II. Kompleks głowa żuchwy – krążek stawowy – powierzchnia stawowa dołu żuchwowego

czyli górne piętro, odpowiada za ruch translacyjny, gdy żuchwa jest wysuwana do przodu.

Stabilność stawu zapewnia ciągła aktywność mięśni, zwłaszcza tych, które przywodzą żuchwę, czyli mięśnia żwacza, skroniowego i skrzydłowego przyśrodkowego. Nawet w stanie spoczynku są one w stanie delikatnego skurczu. W przeciwnym wypadku powierzchnie stawowe zostałyby rozdzielone, a staw uległby przemieszczeniu. Złożone i jednoczesne ruchy obu stawów odpowiadają za skomplikowane ruchy żuchwy.

OKLUZJA

Okluzja, czyli inaczej zwarcie, to wzajemne kontakty zębów szczęki i żuchwy.

Żuchwa jest połączona z czaszką za pomocą mięśni i więzadeł. Kiedy mięśnie przywodzące żuchwę kurczą się, następuje uniesienie żuchwy aż do kontaktów zębów górnych z dolnymi. Siły są przyłożone w trzech obszarach: dwa stawy oraz zęby.

Jeżeli siła mięśni jest nadmiernie duża, ryzyko uszkodzeń w tych strukturach także wzrasta.

OPTYMALNA, STABILNA OKLUZJA charakteryzuje się następującymi cechami:

1) Wszystkie kontakty zwarciowe zębów zapewniają obciążenie.

2) Kiedy żuchwa wykonuje ruchy boczne, występują kontakty po stronie pracującej, które powodują natychmiastową dyskluzję po stronie balansującej czyli przeciwnej.

3) Kiedy żuchwa wykonuje ruch doprzedni, powoduje tym samym natychmiastową dyskluzję na zębach bocznych i tym samym prawidłowe prowadzenie na zębach przednich.

4) Podczas gotowości do przyjmowania pokarmów i w pozycji wyprostowanej występują bardziej intensywne kontakty zwarciowe w obrębie zębów bocznych.

5) Przy przywiedzionej żuchwie występują równomierne i jednoczesne kontakty wszystkich zębów tylnych oraz mniej intensywne kontakty zębów przednich.