Leczenie ortodontyczne – z jakich etapów się składa i na czym polega?

I wizyta – konsultacja ortodontyczna

Jest to przede wszystkim rozmowa lekarza ortodonty z Pacjentem. Wywiad lekarski i badanie kliniczne służą wstępnemu rozpoznaniu. Podczas tej wizyty przeważnie wykonujemy cyfrowe zdjęcie twarzy pacjenta oraz zdjęcie rentegenowskie – panoramiczne i cefalometryczne, a także pobieramy wycisk uzębienia. Na ich podstawie będzie możliwe określenie dokładnego planu leczenia i czasu trwania leczenia.

II wizyta

Na podstawie zebranej dokumentacji lekarz ortodonta omawia z Pacjentem plan leczenia. Przedstawia szczegółowo wszystkie etapy leczenia. Jeżeli Pacjent wyrazi zgodę, przystępujemy do właściwego leczenia ortodontycznego czyli założenia aparatu.

III wizyta – założenie aparatu ortodontycznego

W zależności od planu leczenia zakładany jest aparat na 1 lub 2 łuki zębowe. Zamki są przyklejane do wargowej lub policzkowej powierzchni zębów. Następnie jest wprowadzany do zamków odpowiedni łuk metalowy oraz ligatury.
Lekarz udziela dokładnych informacji, dotyczących samego aparatu ortodontycznego, higieny jamy ustnej i sposobu odżywiania. Pacjent otrzymuje także ulotkę informacyjną oraz jest umawiany na kolejną wizytę.

IV wizyta i następne

Kolejne wizyty odbywają się co 4 – 8 tygodni (w zależności od zaleceń lekarza). Podczas wizyt odbywa się stopniowa aktywacja aparatu ortodontycznego, sukcesywna wymiana łuków i ligatur. Bardzo ważne regularne stawianie się na wizytach przewidzianych planem leczenia. W przeciwnym wypadku czas leczenia się wydłuża i zwiększa się ryzyko wystąpienia powikłań.
Sukces leczenia ortodontycznego w znacznym stopniu zależy od współpracy Pacjenta z lekarzem ortodonto i bezwględnego wypełniania zaleceń lekarskich. Na niektórych etapach leczenia ortodontycznego jest konieczne aktywne uczestnictwo Pacjenta – noszenie wyciągów międzyszczękowych i międzyzębowych, masek twarzowych, aparatów retencyjnych. Bez zaangażowania Pacjenta proces leczenia może być spowolniony a końcowy efekt niezadowalający.

Zdjęcie aparatu – najbardziej oczekiwana wizyta 🙂

Po zdjęciu zamków i pierścieni z powierzchni zębów usuwany jest klej, zęby są polerowane, a na koniec montowany jest aparat retencyjny.

Retencja jest to bardzo ważny etap leczenia ortodontycznego. Nie można go zaniedbać ani zlekceważyć, gdyż istnieje tendencja do powrotu wady zgryzu. Aparat retencyjny stabilizuje wynik leczenia. Nie pozwala na cofnięcie zębów do pozycji sprzed leczenia. Rodzaj aparatu retencyjnego zależy od indywidualnych warunków Pacjenta. Najbardziej wygodny i bezpieczny jest stały aparat retencyjny, przyklejony do językowej lub podniebiennej powierzchni siekaczy i kłów.
Aparat ruchomy jest mniej stabilny. Zakładany jest na noc. Może to być płytka retencyjna podobna do aparatu ruchomego lub transparentna szyna nakładkowa, którą Pacjent zakłada na zęby. Czas leczenia retencyjnego jest uzależniony od wady zgryzu i ustalany indywidualnie.

Ortodoncja Warszawa

Ortodoncja to nauka zajmująca się nieprawidłowościami zębowymi w szerokim tego słowa znaczeniu. Ma na celu zapobieganie nieprawidłowościom narządu żucia oraz leczenia zaburzeń w zakresie układu twarzowo-szczekowo-zębowego.

Leczenie ortodontyczne można podzielić na 4 okresy: wczesne, właściwe, późne i retencyjne.
Wczesne leczenie – stosowane w początkowym okresie rozwoju dziecka, kiedy nie doszło do zaburzeń morfologiczno-czynnościowych. Jest to leczenie przyczynowe - ortodonta zapobiega tworzeniu się poważnych wad zgryzu. Wykorzystuje się głównie płytki przedsionkowe, opaski elastyczne na żuchwę, równie i pochyłe, aparaty czynnościowe.
Właściwe leczenie – stosowane w okresie uzębienia mieszanego i stałego. Oprócz aparatów stosowanych w okresie wczesnego leczenia wykorzystuje się aparaty stałe, blokowe, elastyczne
Późne leczenie - kiedy jest już zakończony rozwój dziecka lub u osób dorosłych. Wady zgryzu są już utrwalone, a leczenie jest zazwyczaj długotrwałe , trudne, wymagające stosowania aparatów stałych, czynnościowych, zabiegów chirurgicznych, uzupełnień protetycznych.
Leczenia retencyjne - aparaty bierne, nieaktywne, po zakończonym leczeniu ortodontycznym. Ma na celu utrwalenie poprawionej wady zgryzu. Aparaty retencyjne utrzymują prawidłowy zgryz po zakończonym leczeniu ortodontycznym.
W ortodoncji nastąpiło wyraźne przejście od aparatów ruchomych do aparatów stałych. Przede wszystkim na fakt, że coraz więcej osób dorosłych podejmuje się leczenia za pomocą aparatów stałych.
Aparaty ruchome to płytki podniebienne, językowe i przedsionkowe, aparaty blokowe, płytki Schwarza utrzymują przestrzeń. Oprócz funkcji mechanicznych spełniają również rolę biologiczne, korygujące zmiany zachodzące w narządzie żucia w okresie wzrostu.
Aparaty stałe składają się z pierścieni, zamków i łuków metalowych. Wywierają one na zęby niewielkie siły długotrwałe i nieprzerywalne. Ich działanie jest niezależne od współpracy pacjenta, aczkolwiek z jego strony wymaga bardzo dobrej higieny jamy ustnej.

IMG_2251

APARATY ORTODONTYCZNE

Leczenie orotodontyczne obecnie obejmuje zarówno dorosłych, jak i dzieci. Nie ma w zasadzie ograniczeń wiekowych dla osób dorosłych. Aparaty stałe są najbardziej skuteczne, aczkolwiek nie można zapominać o aparatach ruchomych - stosuje się je u małych dzieci pomocniczo. Dodatkowo efekt leczenia wspomagają mini-implanty, aparaty typu Hyrax, Herbst, maska twarzowa. W zależności od wymagań leczniczych i estetycznych Pacjenta polecane są różne rodzaje aparatów ortodontycznych:

METALOWE są bardziej wytrzymałe i mogą być stosowane praktycznie w każdym przypadku leczenia ortodontycznego. W asortymencie są dostępne zamki bez obecności niklu oraz tzw. aparaty samoligaturujące. Koszt leczenia aparatem metalowym jest najniższy. Nie oznacza to wcale, że jakość leczenia jest także słabsza. Czasami tylko czas leczenia może się wydłużyć w przypadku leczenia aparatami tzw. kosmetycznymi, ze względu na zwiększoną siłę tarcia w slocie zamka.

ESTETYCZNE kryształowe, kompozytowe, ceramiczne - stosowane są w zależności od wady zgryzu oraz preferencji Pacjenta. Ich główną zaletą jest zdecydowanie mniejsza widoczność w jamie ustnej. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są aparaty ortodontyczne z zamkami kryształowymi. Elementy te wykonane są z monokrystalicznego szafiru, dzięki czemu są one całkowicie transparentne, a przez to znacznie mniej widoczne niż wszystkie inne stałe aparaty ortodontyczne, które są przyklejane na powierzchni wargowej zębów.

SYSTEMY SAMOLIGATURUJĄCE Nowoczesne aparaty pozwalają na skrócenie czasu leczenia, sprzyjają utrzymaniu higieny jamy ustnej

LINGWALNE Zamki są przyklejane na wewnętrznej powierzchni zębów. Są całkowicie niewidoczne. Zamki posiadają mniejsze wymiary oraz łagodne kontury, dzięki temu nie wpływają negatywnie na funkcję wymowy.

SKUTECZNOŚĆ LECZENIA ORTODONTYCZNEGO

.

Dobry ortodonta tylko w naszym gabinecie!

Ortodoncja jest praktyką niezwykle skuteczną, która umożliwia wyleczenie wad zgryzu wraz z towarzyszącymi im nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dobry ortodonta może zdziałać cuda – zniwelować wady zgryzu całej szczęki lub rozwiązać pojedyncze problemy dotyczące górnych bądź dolnych zębów. Dobry ortodonta jest w zasięgu Twojej ręki – skontaktuj się z nami i sprawdź nasze umiejętności! Czekamy na Ciebie w profesjonalnym gabinecie stomatologicznym, którego siedzibą jest Warszawa, z zespołem wykwalifikowanych specjalistów będących prawdziwymi pasjonatami ortodoncji.